6788js金沙国际-(南昌)有限公司
6788js金沙国际-(南昌)有限公司

网址:
邮箱:cnyxfm@163.com
电话:86-021-51863283
传真:86-021-51714683
Q  Q点击这里给6788js金沙国际发消息 点击这里给6788js金沙国际发消息

电动调节阀
6788js金沙国际-(南昌)有限公司

6788js金沙国际-(南昌)有限公司:气动控制阀>>气动执行机构>>GT型气动执行器

GT型气动执行器

一、GT型气动执行器 概述

气动执行器由紧凑的双(单)活塞齿轮、齿条式结构,啮合精确,传动平稳,输出扭矩稳定,缸体为挤压铝合金,并经硬质阳极氧化处理,表面质地坚硬,耐磨性强。活塞和输出轴的活动部位均安装耐磨性材料支承,避免金属件间的直接接触,减小磨损和摩擦。缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件均经防腐处理。两端的调节螺钉可调整阀门的开度。重量轻、传动灵活,使用寿命长。(单作用式的弹簧经预压缩后安装、易安装、拆卸、且安全性好)

GT型气动执行器 GT型气动执行器
GT型气动执行器 GT型气动执行器尺寸图

二、GT型气动执行器 产品特点

1、紧凑的双活塞齿条式结构,啮合精确,效率高,输出扭矩恒定。
2、铝制缸体、活塞及端盖,与同规格结构的执行器相比重量最轻。
3、缸体为挤压铝合金,经硬质阳极氧化处理,内表面质地坚硬,强度,硬度高。采用低摩擦材料制成的滑动轴承,避免了金属间的相互直接接触,摩擦系数低,转动灵活,使用寿命长。
4、气动执行器与阀门连接符合ISO5211标准
5、气源孔符合NAMUR标准。
6、气动执行器底部轴装配孔(符合ISO5211标准)成双四方形,便于带方杆的阀线性或45°转角安装。
7、输出轴的顶部和顶部的孔符合NAMUR标准。
8、两端的调整螺钉可调整阀门的开启角度。
9、相同规格的有双作用式、单作用式(弹簧复位)。
10、可根据阀门需要选择方向,顺时针或逆时针旋转。
11、根据用户需要安装电磁阀、定位器(开度指示)、回信器、各种限位开关及手动操作装置。

三、GT型气动执行器 工作原理

GT型气动执行器

压缩空气由A工作孔输入,气缸内气压推动活塞向两边移动,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。
压缩空气由B工作孔输入,气缸内气压推动活塞向中心靠拢,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。

GT型气动执行器

压缩空气由A工作孔输入,气缸内气压推动活塞向两边移动,输出轴逆时针旋转,带动阀门实现启闭操作。
失电或断气时,由于弹簧的作用使活塞向中心靠拢,输出轴顺时针方向旋转,带动阀门实现启闭操作。

四、GT型气动执行器 主要零件材料

GT型气动执行机构主要零件图
序号 名称 数量 序号 名称 数量
1 壳体 1 12 轴上O型圈 1
2 活塞 2 13 螺栓密封O型圈 1
3 旋转轴 1 14 活塞O型圈 1
4 端盖 2 15 端盖密封圈 2
5 弹簧/弹簧座 8-12 16 活塞导向环 2
6 下轴承 1 17 活塞轴瓦 2
7 弹性挡圈 1 18 端盖平垫圈 2
8 轴中垫圈 2 19 调节螺栓 2
9 上轴承 1 20 六角螺母 2
10 轴上平垫圈 1 21 内六角螺母 8
11 轴下O型圈 1  

五、GT型气动执行器 双作用输出扭矩表

型号规格 输出扭矩(N.m)
0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8 MPa
GT52

12.7

16.9

21.2

25.4

29.7

33.9
GT63

18.7

24.9

31.1

37

43.6

49.8
GT83

45.4

60.6

75.7

90.8

106

121.1
GT92

63.8

84.8

106

127.2

148.4 169.6
GT110

91.2

121.6

152

182.4

212.8

243.2
GT127

182.4

243.2

304

364.8

425.6

486.4
GT160

361.9

482.4

603.1

723.6

844.2

964.8
GT190

754

1005

1256

1507

1759

2010
GT210

810

1075

1344

1613

1882

2151
GT255

1654

2206

2757

3309

3860

4412
GT300

2544

3392 4241 5089 5937 6784
GT350

4040

5387 6734 8081 9428 10774

六、GT型气动执行器 单作用输出扭矩表

型号 弹簧
数量
空气压力(dar) 弹簧复位
3 4 5 6
开始 终点 开始 终点 开始 终点 开始 终点 开始 终点
GTE52 8     11.3 4.1 15.6 8.4 19.8 12.6 12.8 5.6
10     9.9 0.9 14.2 5.2 18.4 9.4 16 7
12         14.2 2 18.4 6.2 19.2 8.4
GTE63 8     16.6 6.1 22.8 12.3 28.7 18.2 18.8 8.3
10     14.5 1.4 20.7 7.6 26.6 13.5 23.5 10.4
12         18.6 2.9 24.5 8.8 28.2 12.5
GTE83 8 25.2 5.1 40.4 20.3 55.5 35.4 70.6 50.6 40.3 20.2
10     35.4 10.2 50.5 25.3 65.6 40.4 50.4 25.2
12         45.5 15.2 60.6 30.3 60.5 30.2
GTE92 8 35.5 6.8 56.5 27.8 77.7 49 98.9 70.2 57 28.3
10     49.3 11.8 70.5 33 91.7 54.2 73 35.5
12         63.5 19.8 84.7 41 86.2 42.5
GTE110 8     85.8 29.5 116.2 59.5 146.6 90.3 92.1 35.8
10     76.8 6.4 107.2 36.8 137.6 67.2 115.2 44.8
12         98.3 13.8 128.7 44.2 138.2 53.7
GTE127 8 105.6 19.2 166.4 80 227.2 140.8 288 201.6 163.2 76.8
10     147.2 39.2 208 100 268.8 160.8 204 96
12         188.8 59.2 249.6 120 244.8 115.2
GTE145 8 135 83.7 215 163 269 204     155 103
10     189 124 243 165     194 129
12     163 85.7         233 155
GTE160 8 225.1 52.3 345.6 172.8 466.3 293.5 586.8 414 309.6 136.8
10     311.4 95.4 432.3 216.1 552.6 336.6 387 171
12     277.2 18 397.9 138.7 518.4 259.24 464. 205.2
GTE190 8 419.2 78 669.2 329 920.2 580 1171.2 831 676 355.8
10     587 156 837.3 407 1088.3 658 849 418.7
12         753.4 241 1004.4 492 1015 502.6
GTE210 8 465 309 734 578 917 723     497 341
10     648 454 832 599     621 427
12     563 330         745 512
GTE255 8 920 185 1472 737 2023 1288 2575 1840 1469 734
10     1288 360 1839 911 2391 1463 1846 918
12         1656 549 2208 1101 2208 1101
GTE300 8 1416 278 2264 1126 3113 1975 3961 2823 2266 1128
10     1982 562 2831 1411 3679 2259 2830 1410
12         2549 846 3397 1694 3395 1692
GTE350 8 2248 450 3595 1797 4942 3144 6289 4491 3590 1792
10     3147 897 4494 2240 5841 3591 4490 2240
12     2698 17 4046 1364 5393 2711 5370 2688
XML 地图 | Sitemap 地图